Audiotech logo

AUDIO-OVER-IP W POSTPRODUKCJI

CZĘŚĆ 3: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI AoIP

SPIS TREŚCI

AoIP wiąże się z pewnymi szczególnymi kwestiami dotyczącymi zarządzania systemem, które mogą być obce użytkownikom konwencjonalnego sprzętu audio. Jednak zrozumienie podstawowych pojęć sprawi, że potencjał AoIP staje się widoczny, jak na dłoni.

3.1 Oprogramowanie sterujące

Narzędzia programowe dostarczane wraz ze sprzętem RedNet czynią proces zarządzania i konfigurowania systemu AoIP prostym i intuicyjnym.

RedNet Control 2
Oparty na graficznym interfejsie użytkownika RedNet Control 2 zapewnia kontrolę nad dowolnym systemem RedNet, który może obejmować od kilku do maksymalnie 600 jednostek. Narzędzie to umożliwia monitorowanie, dokonywanie pomiarów i sterowanie wszystkimi parametrami każdego z nich. Dostępne urządzenia RedNet są wyświetlane w postaci graficznej i można je wybierać z listy na pasku bocznym, dodając do konfigurowanego systemu. Każda z 50 kart może prezentować maksymalnie 12 urządzeń w układzie siatki. Urządzenia można logicznie grupować na każdej karcie, zatem jedna karta może reprezentować na przykład wybrany fragment systemu wielopoziomowego.

Dante Controller
To narzędzie zapewnia łatwy i intuicyjny dostęp do ustawień routingu i konfiguracji urządzeń AoIP, wyposażonych w Dante, z poziomu sieci. Dante Controller automatycznie wykrywa urządzenia sieciowe, pozwala na przesyłanie sygnałów jednym kliknięciem oraz zapewnia możliwość nadawania edytowalnych etykiet urządzeniom i kanałom. Dante Controller może dodatkowo udostępniać informacje o stanie urządzeń – oraz sieci – takie jak wielkość opóźnienia na poziomie urządzenia, status zegara, wykorzystanie przepustowości, a także rejestrowanie zdarzeń. Aplikacja może również zapisywać i przywoływać ustawienia wstępne konfiguracji sieciowej. Również umożliwia ona konfigurowanie routingu w trybie offline.

Dante Virtual Soundcard
Dante Virtual Soundcard jest dla wielu użytkowników pierwszym zetknięciem z AoIP. Aplikacja ta umożliwia bezpośrednie podłączenie urządzenia wyposażonego w interfejs Dante do komputera, na którym uruchomione jest oprogramowanie DAW, za pośrednictwem standardowego złącza sieciowego. Taki system działa w dokładnie taki sam sposób, jak interfejs USB, Firewire lub Thunderbolt, z wejściami i wyjściami audio dostępnymi z poziomu panelu routingu sygnałów w DAW.

Główną różnicą jest to, że do zwiększenia liczby wejść/wyjść audio wystarczy podłączyć dodatkowy switch sieciowy i kolejne urządzenie RedNet. W przypadku korzystania z karty interfejsu Dante, takiej jak RedNet PCIeR lub RedNet PCIeNX – która obsługuje 128 kanałów wejść i wyjść z wyjątkowo niską latencją – aplikacja Dante Virtual Soundcard nie jest wymagana.

Dante Domain Manager
Dante Domain Manager to aplikacja serwerowa, która pełni funkcje tradycyjnego menedżera sieci IT w odniesieniu do systemów AoIP. W większości przypadków Dante Domain Manager jest przydatny, gdy system AoIP rozrasta się o kolejne stacje robocze i użytkowników. Oprócz tradycyjnych funkcji zarządzania siecią IT, takich jak nadzór nad bezpieczeństwem, monitorowanie i konserwacja, Dante Domain Manager oferuje funkcjonalność, która zapewnia sieciom AoIP z dużą liczbą użytkowników ochronę przed nieautoryzowanym dostępem i niezamierzoną modyfikacją zarówno konfiguracji urządzeń, jak i danych audio. Dante Domain Manager pozwala ponadto tworzyć podsieci w ramach jednej sieci AoIP, na przykład grupujące urządzenia I/O z uwzględnieniem ich przypisania do poszczególnych projektów.

3.2 Konfiguracja systemu Dante

Oprócz narzędzi do zarządzania AoIP, które zapewne nie są znane użytkownikom konwencjonalnych systemów audio, administratorzy systemów AoIP powinni zaznajomić się z ich parametrami technicznymi i procesem konfiguracji.

3.2.1. Sygnał taktujący

Jak już pisaliśmy w poprzednich akapitach, transmisja w systemach AoIP opiera się na informacjach o taktowaniu, dołączanych do pakietów danych. Dopóki wszystkie urządzenia w sieci nie zostaną zsynchronizowane z jednym wspólnym zegarem, wszelkie informacje dotyczące timingu pakietów są bezwartościowe, jako pozbawione wspólnego punktu odniesienia czasowego. Aby więc każde urządzenie sieciowe miało dostęp do wspólnych informacji czasowych, oprócz danych audio łączami sieciowymi przesyłane są dane synchronizacyjne.

Pojęcie sygnałów zegarowych jest oczywiście znane także w konwencjonalnych technikach dystrybucji cyfrowego sygnału audio, jednak gdyby podobny system miał być zastosowany w przypadku sieci, niechybnie skończyłoby się to niepowodzeniem: po pierwsze, zachowanie odpowiedniej jakości konwencjonalnych sygnałów zegarowych jest stosunkowo trudne ze względu na zakłócenia i degradację na długich dystansach, a po drugie, ciągła wysoka częstotliwość sygnału zegarowego wymaga znacznej przepustowości.

Rozwiązanie zastosowane w systemach AoIP jest definiowane przez istniejący standard IEEE 1588 v1 Precision Time Protocol, czyli “PTP”. (Dokładniej rzecz biorąc, niektóre systemy AoIP używają tego protokołu w wersji v2; Dante opiera się na wersji v1). W systemie taktowanym przy użyciu PTP każde urządzenie w sieci wyposażone jest we własny oscylator o wysokiej stabilności, rezonujący z określoną wysoką częstotliwością – aczkolwiek podlega on wpływom środowiskowym, takim jak ciśnienie i temperatura. Oscylator dostarcza każdemu urządzeniu sieciowemu stabilny, wewnętrzny sygnał zegarowy, dzięki któremu może ono przetwarzać dane we własnym zakresie. Praktycznie rzecz biorąc, każde urządzenie sieciowe liczy czas samodzielnie. Brakującym czynnikiem jest synchronizacja. Na przykład dwa urządzenia, umiejscowione w dwóch różnych lokalizacjach, w których panuje inna temperatura i ciśnienie, mogą pracować w nieco innym tempie. Protokół PTP pozwala rozwiązać ten problem, regularnie uaktualniając czas w sieci.
Wszystkie podłączone urządzenia dokonują rekalibracji w regularnych odstępach czasu: zwykle co 250 ms. Zamiast więc transmitować ciągły strumień impulsów zegarowych o bardzo wysokiej częstotliwości (jak ma to miejsce w systemie word clock), PTP dystrybuuje czas rzeczywisty (technicznie rzecz biorąc, nie musi to być rzeczywisty czas lokalny) na tyle często, że każde urządzenie w sieci może zachować dokładną synchronizację, co przekłada się na stabilność sieci i niską latencję, minimalne fluktuacje i brak zakłóceń. Częstotliwość jest określana na podstawie spodziewanego dryftu oscylatorów urządzenia i mieści się w granicach kilkuset milisekund.

W przypadku połączenia sieci Dante funkcje zegara można pozostawić w konfiguracji domyślnej, w której Dante Controller automatycznie identyfikuje najbardziej stabilny zegar i “wybiera” go jako wzorzec, z którego następnie generowany jest sygnał PTP lub alternatywnie, oznaczyć wybrane urządzenie sprzętowe “ręcznie” jako master. Ta druga opcja może być właściwszym wyborem, gdy na przykład oczekuje się, że urządzenia sprzętowe będą regularnie przyłączane i odłączane od sieci. Istnieje jeszcze jeden aspekt taktowania AoIP, o którym wspomnimy, a jest nim integracja z zewnętrzną, niesieciową infrastrukturą audio. Przykładem może być MADI lub cyfrowy strumień audio AES/EBU, do których dostęp muszą mieć urządzenia I/O AoIP. Aby to umożliwić, moduły RedNet wyposażone są w wyjścia transmitujące sygnał zegarowy, odpowiadający konwencjonalnemu sygnałowi z sieciowego zegara PTP. Pozwala to na zachowanie synchronizacji cyfrowych sygnałów audio z sygnałami w sieci. Możliwe jest również synchronizowanie z sygnałem zewnętrznym, odbieranym poprzez łącze AES3, ADAT, S/PDIF lub MADI.

“Największym problemem z jakąkolwiek technologią jest to, że staje na drodze kreatywności, ponieważ wymaga pewnego zaangażowania mentalnego w rozwiązywanie kwestii technicznych. RedNet sam w sobie jest ucieleśnieniem idei plug and play. Jest tak szybki, że wręcz zapominam o jego istnieniu. To najlepsza rzecz, jaką można powiedzieć o jakiejkolwiek technologii.”

— Bill Johnson, VP Engineering, The Formosa Group

3.2.2. Częstotliwości próbkowania

W konwencjonalnych instalacjach audio częstotliwość próbkowania jest jednym z podstawowych parametrów technicznych projektu, a po zdefiniowaniu raczej się jej nie zmienia. Zasadniczo ograniczenie to dotyczy również instalacji AoIP, jednak w przypadku systemów wielostanowiskowych, w których użytkownicy pracują jednocześnie nad różnymi projektami lub odrębnymi elementami tego samego projektu, możliwe jest skonfigurowanie za pomocą Dante Domain Manager wielu podsieci, pracujących z różnymi częstotliwościami próbkowania. Wyobraźmy sobie scenariusz, w którym równolegle opracowywane są dwa projekty, z wykorzystaniem wejść/wyjść i przetwarzania w tej samej sieci Dante. Jeden projekt to muzyka do obrazu, z plikami dźwiękowymi nagranymi z częstotliwością 44,1 kHz, a drugi to miks dźwięku przeznaczony dla Netflix, przetwarzany z częstotliwością próbkowania 96 kHz. W przypadku sieci, a nawet konwencjonalnej infrastruktury synchronizowanej wspólnym sygnałem zegarowym wdrożenie takiego scenariusza nie byłoby możliwe. Jednak po skonfigurowaniu podsieci w Dante możliwe jest tymczasowe wydzielenie odrębnych sekcji, w których oba projekty mogą być realizowane równolegle.

3.2.3. Unicast i Multicast

Unicast i multicast to terminy opisujące różne formaty transmisji danych w sieci.

Unicast opisuje konfigurację, w której urządzenie wysyłające transmituje te same dane równoleg-
le do wszystkich urządzeń w sieci. Jest to domyślny format Dante, upraszczający konfigurowanie routingu sieciowego, jednak może być przyczyną marnotrawienia przepustowości sieci.

Alternatywą dla unicastu jest multicast. Multicast opisuje konfigurację, w której urządzenie wysyłające transmituje jeden lub wiele strumieni danych, ale tylko do tych urządzeń odbiorczych, które muszą je otrzymać. Multicast jest więc znacznie bardziej wydajny pod względem wykorzystania przepustowości i dlatego nadaje się do większych i bardziej złożonych instalacji, jednak i w tym przypadku konieczne jest zdefiniowanie niestandardowej konfiguracji sieci w Dante Controller.

3.2.4. Redundancja sieci

Prawdopodobnie nie spotkamy w branży audio nikogo, kto nie doświadczyłby niespodziewanej awarii przewodu czy złącza. Podobnie jak systemy konwencjonalne, tak i instalacje AoIP pracują w oparciu o okablowanie. Przewody mogą zostać przypadkowo odłączone lub uszkodzone, bądź po prostu okazać się wadliwe, dlatego i te systemy nie są odporne na problemy związane z kablami. Jeśli przewód zostanie z jakiegokolwiek powodu odłączony, cała sieć AoIP może przestać funkcjonować. Jednakże systemy Dante AoIP oferują jedną znaczącą przewagę nad konwencjonalnymi systemami audio: nadmiarowość. Gdy spojrzymy na tylne panele większości urządzeń RedNet, znajdziemy tam dwa gniazda sieciowe: podstawowe i podrzędne. To drugie pozwala zbudować i podłączyć sieć zapasową, z osobnym okablowaniem i infrastrukturą switchy. Gdy główna sieć ulegnie awarii, lecz dostępna jest sieć zapasowa, Dante przełącza się do niej automatycznie i natychmiastowo.

Znajdź w audiotechpro.pl

Pokaż wszystkie wyniki

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pokaż wszystkie wyniki

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors