Audiotech logo

AUDIO-OVER-IP W POSTPRODUKCJI

CZĘŚĆ 4: KOMPATYBILNOŚĆ ZEWNĘTRZNA - AES67 ORAZ AES70

SPIS TREŚCI

Jakkolwiek Dante jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną technologią AoIP w instalacjach audio, to istnieją również inne technologie sieciowe, a w ostatnich latach producenci działający w tym sektorze podjęli wspólny wysiłek, by ustanowić standardy techniczne, które zapewnią podstawowy poziom zgodności pomiędzy tymi technologiami. Standardy te znane są jako AES67 i AES70. Wszystkie urządzenia Focusrite RedNet są zgodne z AES67 i AES70, gdzie jest to wymagane.

4.1. AES67

AES67 stanowi zbiór zasad i protokołów, które umożliwiają łączność urządzeń AoIP, by po podłączeniu do wspólnej sieci mogły one wymieniać dane audio. Jednak uwzględniając szeroki zakres funkcji wymaganych od sprzętu AoIP, AES67 jest stosunkowo wąskim standardem, pozostawiającym producentom znaczną swobodę we wdrażaniu funkcji wyższego poziomu, zgodnie z wymaganiami klientów. Oznacza to, że o ile wszystkie urządzenia AoIP zgodne z AES67 będą kompatybilne na podstawowym poziomie sieci (tj. dane audio mogą być transmitowane bez przeszkód), to konkretne funkcje, zaimplementowane w jednym urządzeniu, mogą nie zapewniać zgodności z podobnymi funkcjami w urządzeniu innego producenta.

4.2. AES70

AES70 jest często postrzegany jako ściśle związany z AES67, ale w rzeczywistości są to dwa różne standardy, nie zawsze w pełni zgodne. AES67 określa podstawowy poziom współdziałania urządzeń w sieci AoIP, AES70 natomiast w bardziej szczegółowy sposób definiuje protokoły monitorowania i konfigurowania sieci, w tym funkcje takie jak tworzenie i usuwanie ścieżek sygnałowych, a także sterowanie przetwarzaniem sygnału. W instalacjach AoIP składających się ze sprzętu jednego producenta zgodność z AES67 i AES70 sprowadza się zwykle do poziomu rozważań akademickich.

Jednak biorąc pod uwagę ciągły wzrost liczby producentów sprzętu AoIP, zapewnienie współdziałania tych dwóch standardów oznacza możliwość łączenia protokołów i instalacji opartych na produktach różnych marek.

Znajdź w audiotechpro.pl

Pokaż wszystkie wyniki

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pokaż wszystkie wyniki

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors