Audiotech logo

Warunki gwarancji

Sprawdź jakie są warunki gwarancji na poszczególne produkty konkretnych marek. Nie zawsze jest to standardowa 2-letnia gwarancja. Może być znacznie rozszerzona, dlatego warto to sprawdzić!

Ogólne warunki gwarancji

 1. Gwarancją objęte są towary z oferty firmy Audiotech Anna Domańska zwanej w dalszej części dokumentu Gwarantem.
 2. Okres gwarancji dla PRODUKTU wynosi 24 miesiące od daty zakupu podanej na dowodzie zakupu dołączonym do niniejszej gwarancji, jeśli nie zaznaczono inaczej. Szczegółowe informacje dostępne w kartach poniżej.
 3. Wady PRODUKTU ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w terminie do 14 dni od daty przyjęcia sprzętu do SERWISU.
 4. W razie braku dostępności części zamiennych z powodu niezależnego od Gwaranta, termin naprawy może ulec wydłużeniu i ustalany będzie przez zainteresowane strony indywidualnie.
 5. Gwarancja nie obejmuje:
  a. instalacji, konfiguracji oraz konserwacji sprzętu
  b. usterek powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji, naturalnego zużycia sprzętu, przepalonych bezpieczników, w przypadku gdy ich wymiana jest możliwa bez ingerencji użytkownika w wewnętrzną strukturę sprzętu, a informacje odnośnie użytego zabezpieczenia dostępne są na obudowie urządzenia lub w instrukcji obsługi
  c. wad i uszkodzeń, których użytkownik był świadomy w momencie zakupu oraz mankamentów oprogramowania układowego – firmware, które będą poprawiane przez producenta w kolejnych aktualizacjach oprogramowania udostępnionego użytkownikowi do samodzielnego zainstalowania.
 6. Gwarancja wygasa w przypadku wykrycia:
  a. uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych oraz powstałych w wyniku błędów przy instalacji
  b. braku lub nieczytelnych numerów seryjnych, zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych, jeżeli zostały one umieszczone na urządzeniu
  c. zmian konstrukcyjnych, w tym przeróbek i adaptacji sprzętu,
  uszkodzeń powstałych w wyniku:

  • niewłaściwego przechowywania lub konserwacji,
  • samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
  • działania żywiołów, awarii sieci energetycznych, itp. powodujących powstanie warunków niekorzystnych, szkodliwych czy przekraczających maksymalne możliwe wartości określone przez producenta czy wynikających z natury
 7. Nabywca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu gwarancji na koszt własny, w kompletnym, oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami, z dokumentem zakupu, a także z załączonym opisem usterki.
 8. Zaleca się dostarczanie sprzętu w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku opakowania fabrycznego, odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca Serwisu, ponosi Kupujący.
 9. Na czas ewentualnego uzupełnienia przez klienta wymogów formalnych, bieg terminu dla Gwaranta do dokonania naprawy reklamowanego sprzętu ulega zawieszeniu.
 10. W przypadku dostarczenia do Serwisu sprzętu sprawnego technicznie, zgłaszający zostanie obciążony kosztem diagnostyki i przesyłki zwrotnej.
 11. Warunkiem uwzględnienia naprawy gwarancyjnej jest:
  a. dołączenie do urządzenia poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
  b. potwierdzenie usterki przez Serwis.
 12. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują roszczeń związanych z utratą zysków w wyniku awarii urządzenia.
 13. Warunki gwarancji obowiązują na terytorium Polski. 
 14. Klient w chwili zakupu urządzenia jednocześnie akceptuje niniejsze warunki gwarancji.
 15. Gwarant nie odpowiada za dane pozostawione na nośnikach w sprzęcie dostarczonym do Serwisu.
 16. W przypadku uznania gwarancji, po naprawie sprzęt jest odsyłany na koszt Gwaranta tylko na terytorium Polski.
 17. W przypadku przedmiotów objętych okresem gwarancyjnym dłuższym niż 24 miesiące gwarancja wygasa po 24 miesiącach w przypadku zakończenia produkcji danego modelu przez producenta. Dotyczy to sytuacji, w której producent wycofał model z oferty oraz nie posiada już części potrzebnych do naprawy.
 18. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia sprzętu zaistniałe podczas transportu.
 19. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi. Powyższe warunki gwarancji nie kolidują z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 20. Adres Serwisu:
  Audiotech – Serwis
  ul. Łagiewnicka 20, 02-860 Warszawa
  tel. kontaktowy: +48 22 648 29 35 wew. 2
  e-mail: [email protected]l

Arturia

Standardowa 2-letnia gwarancja (warunki gwarancji opisane powyżej w karcie “OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI), poza niektórymi wyjątkami wypisanymi poniżej.

 

Seria interfejsów audio Arturia MiniFuse: 5-letnia gwarancja.

Kontroler MIDI MiniLab 3: 5-letnia gwarancja.

Avalon

Standardowa 2-letnia gwarancja. Warunki gwarancji opisane powyżej w karcie “OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI.

Brauner

Standardowa 2-letnia gwarancja. Warunki gwarancji opisane powyżej w karcie “OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI.

Elysia

Standardowa 2-letnia gwarancja. Warunki gwarancji opisane powyżej w karcie “OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI.

Empirical Labs

Standardowa 2-letnia gwarancja. Warunki gwarancji opisane powyżej w karcie “OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI. Dodatkowy rok (po 2 letnim okresie) świadczony bezpośrednio przez producenta z możliwym pośrednictwem Audiotech.

Eve Audio

5-letnia gwarancja na produkty zakupione od roku 2019. Produkty przed 2019 roku – 2-letnia gwarancja. Warunki gwarancji opisane powyżej w karcie “OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI.

Focusrite

3 lata gwarancji dla produktów po 2018 roku. Warunki gwarancji opisane powyżej w karcie “OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI.

Heritage Audio

Standardowa 2-letnia gwarancja. Warunki gwarancji opisane powyżej w karcie “OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI.

IsoAcoustic

Standardowa 2-letnia gwarancja. Warunki gwarancji opisane powyżej w karcie “OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI.

KRK

Standardowa 2-letnia gwarancja. Warunki gwarancji opisane powyżej w karcie “OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI.

Novation

3 lata gwarancji dla produktów po 2018 roku. Warunki gwarancji opisane powyżej w karcie “OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI.

Sontronics

Standardowa 2-letnia gwarancja. Warunki gwarancji opisane powyżej w karcie “OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI.

Po zarejestrowaniu produktu rozszerzenie gwarancji do dożywotniej, świadczonej bezpśrednio przez producenta z możliwym pośrednictwem Audiotech. Strona rejestracyjna Sontronics -> https://www.sontronics.com/warranty

Studiologic

Standardowa 2-letnia gwarancja. Warunki gwarancji opisane powyżej w karcie “OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI.

Teenage Engineering

Standardowa 2-letnia gwarancja. Warunki gwarancji opisane powyżej w karcie “OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI.

Waldorf

Standardowa 2-letnia gwarancja. Warunki gwarancji opisane powyżej w karcie “OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI.

WesAudio

Standardowa 2-letnia gwarancja. Warunki gwarancji opisane powyżej w karcie “OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI.

Znajdź w audiotechpro.pl

Pokaż wszystkie wyniki

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pokaż wszystkie wyniki

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors