eve audio
Użytkownicy

Polskie Radio wybrało EVE AUDIO i KRK

Polskie Radio,

które istnieje już od 90 lat, stale podąża za nowymi trendami i wdraża najnowsze dostępne rozwiązania. Jedną z ostatnich inwestycji Polskiego Radia był zakup głośników kontrolnych do studiów produkcyjnych, nagraniowych i stanowisk montażowych.

Wybór głośników nastąpił w wyniku przetargu.
http://www.prsa.pl/zamowienia/zamowienie.aspx?id=797

Najważniejszym kryterium przy wyborze oferty była ocena techniczna, gdzie brano pod uwagę barwę dźwięku, równowagę brzmieniową, przejrzystość, przestrzenność, stereofoniczność oraz zakłócenia.

Firma Audiotech złożyła ofertę w zakresie zadania 1,2 i 4 proponując głośniki firm KRK z serii VXT oraz dwudrożne monitory

EVE AUDIO

, model SC204 oraz SC205. W ocenie technicznej w każdym zadaniu zaproponowane głośniki uzyskały 53 pkt na 53 możliwe.

Ponieważ sumarycznie oferta naszej firmy zyskała największą liczbę punktów glośniki KRK oraz EVE Audio zostały wybrane jako głośniki kontrolne do kilkunastu studiów produkcyjnych, nagraniowych i stanowisk montażowych.

Obecnie w Polskim Radio pracuje prawie 100 głośników firm EVE Audiooraz KRK Systems.

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z instalacji głośników KRK oraz EVE Audio w Polskim Radio:

Related Posts

Dodaj komentarz