Aktualności, Video

Obsługa SSL LIVE online

Zapraszamy do cyklu filmów instruktażowych prezentujących obsługę mikserów SSL Live na przykładzie modelu SSL Live L300; zasady obsługi są identyczne dla pozostałych modeli serii – L100, L200 i L500+.

1. Showfile

2. Ułożenie powierzchni roboczej

3. Szybki dostęp do funkcji

4. I/O Setup

5. Obsługa kanału

6. Stemy

7. SuperQuery

8. AUX, Delay, filtry, all pass, inserty

9. Efekt rack

Related Posts